Foto Ausrüstung

Kamera Christoph:          https://amzn.to/2v1bk8y

Taschenkamera:             https://amzn.to/3aF7x00

Action Cam:                    https://amzn.to/3aI5b0p

GorillaPod:                      https://amzn.to/2HuVira

Kugelkopf GorillaPod:     https://amzn.to/3aCLEhJ

Stativ gross:                    https://amzn.to/2HwrLgD

Stativ klein:                      https://amzn.to/39zTxnT

Fernauslöser:                   https://amzn.to/2VKOx8A

Kameragurt:                     https://amzn.to/2HuEqAB

Festplatten:                      https://amzn.to/32QwdPE 

Graufilter:                         https://amzn.to/2W24FGx

18-300 Objektiv:               https://amzn.to/2vOY6fC

10-20 Objektiv:                https://amzn.to/3cHbnrf

70-200 Objektiv:              https://amzn.to/2TPsb6Q

150-600 Objektiv:            https://amzn.to/2TMW4Vo

Nikon Ladegerät:             https://amzn.to/2vOCX5f

Sony Ladegerät:              https://amzn.to/2PUouLS

Kamera Sandra:              https://amzn.to/2v1bcWC

Filmkamera:                     https://amzn.to/3aBmZKu

Drohne:                            https://amzn.to/39CnGDd

Kameralicht:                     https://amzn.to/2Htt4wF

L-Schiene:                        https://amzn.to/2VHMf9Y

Kameraakku:                    https://amzn.to/2Wgfl4B

Video Mikrofon:                https://amzn.to/2WfGkgR

Speicherkartenetui:           https://amzn.to/364xh4h  

Kamera Handschlaufe:     https://amzn.to/2IvcnAT

Ringadapter (Filter):          https://amzn.to/3avPIQW

Polfilter:                             https://amzn.to/2PSFKkL

17-50 Objektiv:                  https://amzn.to/2VVqreJ

150 Makro Objektiv:          https://amzn.to/2TUBySS

XQD Kartenleser:              https://amzn.to/3aF6MUI

GoPro Ladegerät + Akku: https://amzn.to/3cJIQBa

Fly More Kit Drohne:        https://amzn.to/2TPvxXf